הצגת ילדים האישה מהאבטיח
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  05/05/2013 17:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  05/05/2013 19:00