הודעת הועד המקומי
שעות פעילות המפגש
המפגש פתוח בימים שישי וראשון בין השעות 10:00 - 13:00
                                           לא ניתן לפנות פסולת למפג"ש מחוץ לשעות הפעילות.