בצער רב


יחד עם זיוה אורית דורון אביטל

ובני משפחותיהם

אבלים אנו על מות חברנולוקי (שמואל) גבע ז"ל                                          חברי הכפר