הצגת מבוגרים - קוויאר ועדשים
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  יעל רחמילביץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  01/06/2013 21:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  01/06/2013 23:00
מהות הפעילות
להזכרכם הצגות מנוי מבוגרים לחודש מאי.
מנוי יום חמישי: 09/5/13 "מלאכת החיים"-בית לסין
30.5.13 "קוויאר ועדשים"-הבימה
מנוי מוצ"ש 11/5/13 "מלאכת החיים"-בית לסין
01/6/13 "קוויאר ועדשים"-הבימה