אירועי הספר
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  26/05/2013 18:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  26/05/2013 21:00