הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  04/06/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  04/06/2013 11:00