מועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  יעל רחמילביץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  04/12/2012 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  04/12/2012 11:00