הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  26/11/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  26/11/2013 12:00