הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  03/12/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  03/12/2013 00:00