הזמנה למפגש חוזה לדורות
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  15/12/2013 08:55
תאריך ושעת סיום הפעילות  15/12/2013 08:55