רחובות הכפר
לכפר שלנו היו רחובות מאז ומקדם ולרחובות שמות.
השמות דבקו ברחובות במשך השנים והטיבו להשתמר אבל, רק לקראת חג השמונים החליטו לתת להם "תוקף רשמי" ולהציב בהם שלטים. והרי הם מוצבים לתפארת המושב.

רחוב מרחביה - הרחוב הראשי של הכפר. נקרא על שם קבוצת חברים מיוצאי מרחביה שהתישבו בו.

רחוב הנפח - שהתחיל במשק קובנסקי (קורן) ונמשך עד המחלבה. נקרא כך כיוון שכל העגלות שעברו ברחוב הסלול אבני סולינג גדולות נזקקו "לטיפולו של הנפח". על דעת הכל הוחלט לשנות את השם. במיפוי החדש חולק הרחוב לשני קטעים:

רחוב הרצפלד - על שם אברהם הרצפלד, מראשי תנועת הפועלים, שעסק בעניני ההיתיישבות מטעם הסתדרות העובדים הכללית והיה ידיד גדול של באר טוביה.

דרך המחלבה - על שם המחלבה שהיתה מרכז החיים הבאר טובינים ואיננה עוד.

רחוב היקים - על שמם של 8 משפחות מיוצאי גרמניה שהתישבו בו.

רחוב הגליל - על שם החברים יוצאי מחניים, איילת השחר וכפר גלעדי שהתישבו בו.

רחוב הראשונים - לשעבר רחוב המיליונרים. תושביו משום מה, נצלו את ההזדמנות להפטר מהתווית שהודבקה להם עד היום. אף אחד לא יודע להסביר למה מיליונרים. יש אומרים שזה הרחוב הראשון שהיה בו חשמל... ויש אומרים שתושביו היו היחידים שהיו להם 25 לירות במזומן לשלם לאמיקא וכל השאר נאלצו לקחת הלוואות.

רחוב הרופאים - בסופו נמצא הבית ששימש את רופאי הכפר לדורותיהם ובתחילתו ביתו של ד"ר וולף, הרופא המיתולוגי של באר טוביה.

רחוב הגבעה וסמטת הגבעה - צפוון, צפון באר טוביה.

שכונת המורים - בה התגוררו המורים הראשונים של בית הספר.

הדרך החדשה - כך נקראה הדרך מבית הכנסת עד מחסן האספקה. הדרך נפרצה מאוחר כדי לחבר את שוכני סביבת בית העם אל מוסדות הכפר ששכנו באזור המחלבה. היום נחלק הרחוב לשניים.

דרך בית הכנסת - מבית הכנסת עד רחוב הראשונים.

רחוב הסילו - מרחוב הראשונים עד דרך המחלבה. לכבוד הסילו העומד במלוא הדרו למרות שתפקידו תם.

שכונת העובדים / שכונת שמעיה - על שם שמעיה קרמר הנהג, שהוביל תוצרת מהכפר לתל אביב ונרצח במאורעות 1936.

סמטת הנפח - לאחר ששינו את שמו של רחוב הנפח, החליטו לשמר את השם ברחוב שליד בית הספר "מבואות" בו עמד ביתו של אברום הנפח.

רחוב החיטה ורחוב השעורה - שמות חדשים בלי זכרונות עבר בשכונת הבנים החדשה.

והיו נתיבותינו שלום...

לצפיה במפת הכפר לחצו כאן