יריד כלי מטבח
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה ראביד
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  04/04/2014 10:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  04/04/2014 14:00