פינקויו
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  13/05/2014 17:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  13/05/2014 00:00