הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  28/10/2014 10:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  28/10/2014 09:30