גלילות חצילים בבריכה
תחום  בריכה
שם המזמין  אתי זומר
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  12/11/2012 23:55
תאריך ושעת סיום הפעילות  20/11/2012 23:55