הגיל הרך
תחום  אחר
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  21/09/2015 17:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  21/09/2015 00:00