הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  25/11/2015 17:24
תאריך ושעת סיום הפעילות  25/11/2015 17:24