הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  05/03/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  05/03/2013 11:30
מהות הפעילות
הרצאה במועדון וותיקים