הצגת מנוי מבוגרים "קיר זכוכית"
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  טלי חן
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  20/04/2013 21:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  20/04/2013 23:00
מהות הפעילות
הצגת בחירה של מנוי מבוגרים מתאטרון בית לסין.
לפרטים ניתן לפנות לאודיטוריום בטלפון 08-8601374