מועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  חנה פיריץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  13/11/2012 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  13/11/2012 12:30