חופשת פסח
תחום  בית כנסת
שם המזמין  יעל רחמילביץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  25/03/2013 18:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  01/04/2013 20:00