פגישה עם עומר בר לב
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  יעל רחמילביץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  14/11/2012 20:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  14/11/2012 22:00