תחרות "קריה יפה לישראל"
תחרות "קריה יפה לישראל"

בעידוד המועצה, נרשמנו לתחרות "קריה יפה לישראל" ואנו מתמודדים על כוכבי יופי. הדגש בתחרות הושם על חסכון בחשמל ובמים, פינוי גזם, מיחזור, ונקיון המושב. בשבוע האחרון ביקרו אצלנו צוות מעריכות מטעם התחרות. הביקור כלל מענה לשאלות בנוגע לדגשים של התחרות, סיור קצר במושב וביקור בארכיון. חנה פיריץ העבירה סיקור קצר על תולדות הארכיון, מטרותיו ומיצגיו. המעריכות התרשמו מאד גם מצוות המתנדבים העובדים במקום. הן סיימו את הביקור תוך שהן מציינות את התרשמותן העמוקה ובהענקת הערכה טובה ומכובדת לבאר טוביה שלנו. התוצאות צפויות להתקבל במהלך דצמבר. בהזדמנות זאת, ברצוננו להודות לראש המועצה, על שהבטיח להעביר מענק כספי לצורכי שיפור פני הכפר לכל ישוב שיירשם לתחרות.