סיכום ישיבת ועד
בישיבת ועד עלו הנושאים הבאים:
א, ב, ג, ד.
הוחלט כי:
  • ךלשדחלשדח
  • שלכחשדלחגכ
  • שגלךכחשדלגחכךשדל
  • לידעת כלל הציבור.
שבת שלום - הועד.