הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  09/04/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  09/04/2013 11:30