חדידות היובל
תחום  בריכה
שם המזמין  מורן
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  15/11/2012 10:50
תאריך ושעת סיום הפעילות  15/11/2012 12:50