הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  17/04/2013 09:56
תאריך ושעת סיום הפעילות  17/04/2013 09:56