מועדון הורים
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  29/04/2013 20:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  29/04/2013 22:00