סרט במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  21/05/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  21/05/2013 11:00