חלוקת ערכות מגן
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  23/07/2013 12:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  23/07/2013 18:30