ערב מושבי עם יורם טהר לב
תחום  תרבות
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  29/11/2013 20:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  29/11/2013 23:00