מועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  17/12/2013 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  17/12/2013 00:15