הרצאה במועדון ותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  07/01/2014 09:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  07/01/2014 00:00