אסיפה כללית
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  17/12/2012 20:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  17/12/2012 22:00
מהות הפעילות
אסיפה כללית ביום שני בשעה 20:00