הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  20/10/2015 10:10
תאריך ושעת סיום הפעילות  20/10/2015 00:10