הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  21/10/2015 11:18
תאריך ושעת סיום הפעילות  21/10/2015 11:18