הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  03/11/2015 10:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  03/11/2015 00:00