הרצאה במועדון וותיקים
תחום  ותיקים
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  23/11/2015 08:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  23/11/2015 08:30