הרצאה - חיי היהודים בגטו
תחום  תרבות
שם המזמין  tzlilaravid
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  03/01/2017 19:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  03/01/2017 00:00
מהות הפעילות
מרצה : לאה רושקובסקי - ראש מדור מכללות בביה"ס להוראת השואה.
חיי היהודים בגטו ע"י מסמכים ותצלומים מהתקופה.
במפגש זה נסביר את האופן בו תפסו הנאצים את ריכוז היהודים וסגירתם בגטאות, את אופן התמודדותם של היהודים עם המציאות הקשה שנכפתה עליהם, את כוח הרצון, היזמה וחיוניות האדם במאבק להישרדות בצפיפות, ברעב ובמחלות.
(קרית החינוך) **כרטיס 50 ש"ח.