אודות הדף לחבר - מאת רועי יעקובי
תחום  תרבות
שם המזמין  מזכירות
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  01/09/2028 12:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  16/09/2028 22:00