הצגת ילדים "מומו" מידטק
תחום  תרבות מועצתי
שם המזמין  יעל רחמילביץ
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  21/01/2013 17:30
תאריך ושעת סיום הפעילות  21/01/2013 18:35