הארכיון - סיפורו של הבית

לאחר מלחמת השחרור נבנה בניין חדש בכפר, למרפאה חדשה. זאת במקום המרפאה הישנה אשר שכנה במבנה בו נמצאת היום הספריה. משק קול תרם חלקת אדמה ושם הוקמה מרפאה לתפארת. לידה מקלט גדול מבטון.  

לימים, עברה המרפאה החדשה דירה אל בניין מרפאת טל , אשר נבנה בין באר טוביה לכפר ורבורג.

הבניין עמד בשיממונו שנים אחדות עד שהוחלט באספה הכללית להועיד את המקום לארכיון הכפר, וזאת בתנאי שיימצא אדם שיתמסר כולו לעניין. ואכן נמצא האדם הנכון, מאירה רונן. מאירה קיבלה על עצמה את המשימה ורתמה איתה ועדה שלמה. לאט לאט תוך כמה שנים הוקם הארכיון, נאספו הממצאים וכעת הוא מוסד לתפארת. 

הארכיון נקרא: בית לזיכרון ולמורשת!כך זה נראה בתחילת הדרך:

וכך זה נראה היום: