ה'ביצייה'


           מועדון הביצייה (מועדון חברים לתושבי המקום) פתוח בימים שני חמישי שישי מוצ"ש החל משעה 21:00 .

                         יש להיצטייד מבעוד מועד בכרטיסיות במזכירות המושב