מכון המים
    

מכון המים במושב אחראי על ההספקה השוטפת של המים לכל השטחים הציבוריים, החקלאיים והפרטיים.

 

מנהל המכון - ניצן חנין  - 052-2782423

                 

 

במקרה של תקלה במערכת המים כמו פיצוץ בצנרת או זרימת מים רצינית על הכביש - נא להודיע מידית לניצן.  הודעת - חסכת !!!!

        
    
בריכת המים בכניסה למושב
    

קישורים חמים:

משרד החקלאות -
האתר של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מקורות -
אתר חברת מקורותתולדות מכון המים קשורות לתולדות המושב ושורשיו נעוצים בבאר הראשונה שנחפרה במושבה באר טוביה.

בשיא פעילותו בשנות השישים, פעלו במושב 7 בארות אשר סיפקו יותר מ-3 מיליון קוב מים לשתייה ולחקלאות.

עם השנים עקב ירידה באיכות המים נותקו מי השתייה מהבארות וכיום כל מי השתייה מסופקים לנו ע"י חברת מקורות,

אשר אחראית על טיבם.


מכון המיםהמים נבדקים בדיקה בקטריאלית אחת לחודש ע"י המועצה האזורית. המים לחקלאות מסופקים חלקם מבארות שלנו וחלקם ממקורות. המים ממקורות מתחלקים למים שפירים ולמי קולחין מטוהרים ברמה גבוהה- שפד"ן. עקב המלחת הבארות שלנו, אנו מוהלים אותם עם מים שפירים עלמנת להשיג מים "סבירים" להשקייה. כיום אנו מפעילים 4 בארות ושואבים בסביבות מיליון קוב בשנה.

מערכת המים מתחלקת לשלושה מעגלים, בתוך המחנה – השטח הבנוי, כל המים לשתייה ולחקלאות הם מים שפירים ממקורות. השנה ביצענו הפרדת רשתות בתוך המשקים וכעת יש מדידה נפרדת למים ביתיים ולמים חקלאיים.

המעגל השני של המים מזין את החלקות שמאחורי הבתים, מה שנקרא אצלנו הA-. מעגל זה מקבל מים מבארות 4 ו-5 אשר מימיהן נמהלים במים שפירים.

המעגל השלישי הוא חלקות ה"אלף" שם ההספקה היא מבארות 6 ו-7 וממי שפד"ן.הבריכה הגדולה