בטחון - רשימת שמירה
תאריך
יום בשבוע
שומר א' - שם מלא
טלפון סלולרי
שומר ב' - שם מלא
טלפון סלולרי
15/06/2012
שישי
יצחק בן אברהם
123456789
שרה אמנו
123456799
16/06/2012
שבת
דוד המלך

שלמה המלך