מרכזת הכפר
נושאת בתפקיד: דנה שנהב משיח, טלפון - 08-8581005, 054-6604030.
לפניה במייל לחצו כאן

מרכזת המושב מועסקת על ידי מושב באר טוביה ומנהלת את כל ענייני הכפר מטעם האגודה החקלאית והועד המקומי. תפקידה מהווה חוליה חשובה בחיי הקהילה. השירותים לתושבים ניתנים הן באמצעותה והן באמצעות העובדים העומדים לרשותה.
מרכזת המושב היא אשר מביאה את דבר המועצה לכפר וכן מייצגת את הכפר ותושביו כלפי המועצה ושאר המערכות החיצוניות. בנוסף, מרכזת הכפר היא הגזבר של האגודה החקלאית ושל הועד המקומי. המרכזת אחראית על אחזקת מבני ציבור, ציוד ותשתיות בישוב, חזות הכפר ואחראית על קיום מינהל תקין.

תחומי האחריות אל מול האגודה החקלאית:

  • ריכוז וטיפול בעניינים השוטפים של האגודה החקלאית בתיאום עם יו"ר ו/או אנשי הועד.
  • אחריות לביצוע החלטות, יזום וקידום מטרות שנקבעו על ידי ההנהלה.
  • ריכוז ישיבות הנהלה והאסיפות הכלליות .
  • טיפול וריכוז נושאי התקציב השנתי ומאזן בתיאום עם רו"ח ומנהל חשבונות האגודה.
  • טיפול בגבית כספים וניהול חשבונות הבנק.
  •  קשר עם גורמי חוץ.
  • ריכוז ועדות למינהן.
  • טיפול וריכוז בנושא דרכים בשדות וניקוז.
  • טיפול בפרויקטים העולים על פי הצורך.
  • טיפול שוטף מול המינהל.
  • טיפול שוטף בקרקעות המושב.
  • למידה של החלטות חדשות הקשורות לחיי החברים.
  • קשר שוטף עם החברים.
  • מעקב וביקורת על קיום מנהל תקין בכפר.


תחומי האחריות אל מול הועד המקומי:

  • ריכוז וטיפול בעניינים השוטפים של הועד המקומי בתיאום עם יו"ר ו/או אנשי הועד.
  • ריכוז הוועדות המוניציפאליות השונות.
  • טיפול וריכוז נושאי הכנת התקציב השנתי ומאזן מול הגורמים השונים.
  • טיפול בגבית כספים וניהול חשבונות הבנק.
  •  קשר יומיומי שוטף עם הציבור, ריכוז סוגיות וטיפול בתיאום עם הועד המקומי.
  • קשר עם המועצה האזורית באר טוביה.
  • מעקב וביקורת על קיום מנהל תקין בכפר.