בית הבנים
בקומה העליונה של בית העם הוקם "יד לבנים", חדר זיכרון לבני המושב אשר נפלו במערכות ישראל.
בחדר פינת זיכרון, תמונות הנופלים ו"ספר יזכור" אשר בו הוקדש דף לכל אחד מהבנים.
בערב יום הזיכרון, לאחר הטקס המתקיים ליד האנדרטה, נוהג הציבור לפקוד את בית הבנים.
בדרך כלל משמש המקום לפעילות תרבותית והתכנסויות שונות.
תיקי הנופלים המכילים מידע מפורט ודברי זיכרון והספד מצויים בארכיון הכפר.