חקלאים אשר נפגעו במבצע עמוד ענן
חקלאים אשר נפגעו במבצע עמוד ענן
משרד החקלאות מתכוון להעביר הצעה להקים ועדה שתסייע בפיצוי נפגעי עמוד ענן.
חקלאים שנפגעו מוזמנים לפנות לצביה מהמועצה ולהעביר את הפרטים הבאים:
שם החקלאי, סוגי גידולים, סיבת הפגיעה הספציפית (כגון העובדים הזרים ברחו).
צביה שלי, רכזת ישובים וחקלאות. טלפון 08-8509753, פקס - 08-8509818.