כרמיאל (קרמיול) יהודה ( 1948 -1928)


כרמיאל (קרמיול) יהודה      
(טוראי)בן חוה ודויד, נולד ביום ו' באדר תרפ"ח (27.2.1928) בעיר קוטבוס, גרמניה. בשנת 1933 עלו הוריו לארץ והתיישבו במושב באר טוביה. יהודה למד בבית-הספר היסודי המקומי אך לא סיימו, בהיותו נאלץ לעזור במשק הוריו. היה חקלאי ועבד בענפי משק שונים ובעיקר בטרקטור. מגיל צעיר - איש ה"שורה". צלף בפלוגה המיוחדת של באר טוביה.

במלחמת-העצמאות השתתף בליווי שיירות ואספקת נשק לניצנים ובהוצאת הילדים משם. סייר גם בסביבות באר טוביה, לקח חלק פעיל בקרבות בית דראס, מע'אר ובהגנת נגבה. השתתף עם לוחמי חטיבת "גבעתי" בהתקפה השלישית על משטרת עיראק-סואידן, בליל 22.5.1948-21. הכוח פרץ את הגדר, אך נתקל באש כבדה ונאלץ לסגת. בקרב זה נפצע קשה. החברים ניגשו להעבירו אל מחוץ לטווח-האש, והוא ביקש מהם לחזור ולחפות על שאר החברים, כי ברגע זה יש חשיבות רק למהלך ההתקפה. יהודה הועבר לבית-החולים בילינסון ושם נפטר, ביום י"ז באייר תש"ח (26.5.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בבאר טוביה.

זכרו הועלה בספר "לזכרם" של חללי באר טוביה.