לזכר הנופלים
יזכור/ ס.יזהר
נ
זכור אחים ורעים אשר יחד יצאו עמנו בפלוגות הלוחמים.

אנחנו חזרנו והמה לא ישובו עוד
גלים, גלים עלו שטפו וחזרו – המה נותרו על חוף אין שוב.
צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמירים כצמח השדה
עד שהשיגתם העופרת ורסיסי המוות קטלום
איש אחר איש נשמטו ונפלו בשדות
כל בן לאמו, כל אב לילדיו, כל אוהב לאוהביו,
מלוא כל הארץ.
 

 
     איטמן יחיאל (1917-1947)                                                            
     בן יהושע איל   ( 1984- 1964)

     גולדמן נועם אברהם   ( 2006- 1979)   

     הרמתי שמואל  (מולה) ( 1973- 1930)

     יתום (אהרונוביץ) נוחה ( 1948- 1894)     לויט יהונתן (19941 - 1922)
     נובוגרוצקי דניאל (1990 - 1963)
     פוגל צביקה  ( 1982- 1954)
     פוקסמן אלימלך (אליק) (1948 - 1925)

     צור איתמר (2006 - 1987)

     קרמר שמעיה   ( 1936- 1913)

     רוזנברג רן   ( 1977- 1957)
     רוזנברג אהרון (1945 - 1022)

     ריזנברג (הרמתי) צבי   ( 1942- 1925)
     שטופר (שפר) חיים (חיימקה)   ( 1948- 1926)
     שפר אבישי (אביק)   ( 1970- 1948)


נזכור גם את בני משפחות חברי הכפר אשר נפלו:   בן ארצי (פשיסוכר) יצחק (איציק)   ( 1967- 1927)
     דבי יוסף   ( 1968- 1948)
     הוכרמן נתן  ( 1956- 1933)
     שטיינברג דויד (ולטר)   ( 1948- 1916)